Diamanty

Diamant je nejtvrdší známý přírodní minerál a jeden z nejcennějších kamenů. Má totiž všechny vlastnosti, které dělají drahokam drahokamem – je průhledný, tvrdý (a tedy odolný) a vzácný.

Brus diamantu

Brus je velmi důležitou charakteristikou diamantu. Surový kámen totiž nijak oslnivě nevypadá, teprve díky brusu mohou diamanty skutečně zazářit.

diamanty v surovém stavu

Za výjimečnou přitažlivost vděčí diamanty vysokému refrakčnímu indexu (RI 2.417), díky němuž se na nich světlo optimálně láme. To se však stane teprve tehdy, když je drahokam vybroušen tak, že všechny jeho plochy (fasety) jsou orientovány v optimálních proporcích, a světlo tak má možnost rozehrát hru barev v plné kráse.

Diamanty se brousí do mnoha tzv. fantazijních tvarů: markýza, bageta, srdíčko, slza, ovál a roháček neboli smaragdový brus. Mezi různými brusy ale zaujímá dominantní postavení kulatý briliant s osmičetnou symetrií.

Typ brusu

U našich šperků používáme nejčastěji brus briliantový a princess.

Briliantový brus

Briliantový brus

Jak už jsme zmínili, je briliantový brus zdaleka nejpoužívanějším – má pravděpodobně nejdelší historii a v minulosti nejintenzivnější vývoj. Je tak známý, že se často diamanty a brilianty (tedy diamanty vybroušené briliantovým brusem) mezi lidmi zaměňují. Až do počátku devatenáctého století hledali brusiči ideální tvar briliantového brusu empiricky, tedy praktickým zkoušením. Od roku 1910 se začaly používat teoretické výpočty, které braly v úvahu fyzikální vlastnosti kamene a hledaly nejoptimálnější poměry faset, které by daly vyniknout hře světla na kameni. Briliantový brus se tak vyvíjí dodnes.

Princess

Princess - typ brusu

Princess je relativně nový nezávislý čtyřboký nebo trojboký typ brusu, který je v současnosti velmi populární, zejména u zásnubních a snubních prstenů.

Princessový brus má velmi dobrý oheň a vysokou brilanci, což mu dodává přitažlivost. Výhodou je i to, že se při jeho zpracování maximálně využívá přirozený tvar kamene a ztrácí se jen málo jeho hmotnosti. Má vysoký počet faset (obvykle 81) a je náročný na kvalitu suroviny i na práce brusiče.


Parametry hodnocení brusu

 • brilance (hodnotí množství odraženého bílého světla z vybroušeného kamene)
 • oheň (vyjadřuje spektrální barvy, do kterých se rozkládá světlo vycházející z vybroušeného kamene)
 • jiskra (znamená stupeň hry barev při pohybu vybroušeným kamenem nebo při pohybu hlavy pozorovatele)

Stupně kvality brusu

Diamanty se dělí do pěti stupňů podle kvality brusu.

Excelentní – Ideal
Excellent 
I/E

Špičkově vybroušené diamanty nejvyšší kvality – představují zhruba tři procenta z celkové produkce. Odrážejí téměř všechno světlo, které na diamant dopadá.

Velmi dobrý 
Very good  
VG

Představují zhruba 15 % nejkvalitněji vybroušených diamantů. Odrážejí téměř stejný objem světla jako diamanty Ideal / Excellent a pro oko laika jsou od nich takřka k nerozeznání.

Dobrý
Good
G


Do této kategorie spadá zhruba čtvrtina diamantové produkce. Odrážejí většinu světla.

Střední
Fair
F


Stále jde o kvalitně vybroušené diamanty, ale třpytí se o poznání méně než diamanty vyšších kategorií.

Špatný
Poor
P


Tyto diamanty nesplňují nároky na kvalitní brus. Většina světla, která na diamant dopadá, se ztrácí, čímž kámen přichází o svůj třpyt.

Diamanty

Diamanty

Diamant je nejtvrdší přírodní minerál. Zároveň jde o jeden z nejcennějších drahokamů. Diamant je krystalická forma uhlíku C. Slovo diamant pochází z řeckého "adámas", což v překadu znamená nezničitelný. Kvalita a hodnota (cena) diamantu se určuje podle tzv. 4C - čistota, barva, brus a hmotnost. Díky svým vlastnostem jsou diamanty odnepaměti opředeny mýty. V dávných dobách lidé věřili v jejich magickou sílu. Panovníci dokonce věřili, že jim diamanty pomáhají dodávat moc a neporazitelnost. Dnes zůstávají symbolem, který nám připomíná vzácné a důležité okamžiky našeho života – zasnoubení, narození, výročí i lásku našich nejbližších. Box "Více": Certifikace (obr. "více") Box "Více": Hmotnost diamantu (obr. "více") Box "Více": Barva diamantu (obr. "více") Box "Více": Čistota diamantu (obr. "více") Box "Více": Brus diamantu (obr. "více") Box "Více": Vznik a těžba (obr. "více")

Více

Naše certifikáty a platební metody

 • heureka.cz
 • puncovniurad.cz
 • payu.cz
 • VISA
 • Master Card
 • hrdantwerp.com
 • igiworldwide.com
 • gia.edu