Diamanty

Diamant je nejtvrdší známý přírodní minerál a jeden z nejcennějších kamenů. Má totiž všechny vlastnosti, které dělají drahokam drahokamem – je průhledný, tvrdý (a tedy odolný) a vzácný.

Barva diamantu

Diamant je sám o sobě bezbarvý minerál. Většinou se v něm ale vyskytují chemické příměsi, které způsobují jeho zabarvení. A tak se diamanty vyskytují v nejrůznějších barevných odstínech.

barevné diamanty

Běžné zabarvení

Většina kamenů se vykytuje v barevných tónech od lehce nažloutlé po hnědožlutou. Toto zabarvení způsobuje příměs dusíku a snižuje cenu kamene. Z běžných diamantů jsou nejcennější ty zcela bezbarvé, nažloutlé diamanty se řadí do skupiny komerčně nazývané „Cape“ neboli „kapská série“ a jsou levnější.

Nejčastěji používaná stupnice pro hodnocení barvy diamantů GIA – nejvyšší je třída D. Naše společnost používá hlavně kameny od G až po H.

tabulka zabarvení diamantů

Vzácné barvy – fancy colors

Naopak jiné příměsi, způsobující neobvyklé barvy, cenu diamantů zvyšují. Můžeme se setkat s diamanty zelenými, růžovými, černými nebo modrými. Barevné diamanty jsou známy pod obchodním názvem „fancy colors“, jsou velmi vzácné a také velmi drahé, obzvlášť jsou-li barvy syté. Vzácné jsou i sytě žluté diamanty, takže i jejich cena je vysoká.

Jak se barva hodnotí

Stejně jako v minulosti je i dnes barva většinou hodnocena vizuálně, někdy s použitím speciálních pomůcek - např. lampou s definovanou barevnou teplotou. I když se technická zařízení rychle vyvíjejí, zatím žádný prodávaný kolorimetr nenahradil lidské oko.

Stupnice barev

Již velmi brzy začalo docházet ke klasifikaci a popisu barev jednotlivých diamantů. Zvlášť se hodnotí běžné diamanty, které mají stupnici začínající zcela bezbarvými kameny a postupně se v ní zvyšuje stupeň žlutého zabarvení. Diamanty vzácných barev (fancy colors) se hodnotí individuálně.

Pro označování v certifikátech dnes valná většina laboratoří používá systém zavedený GIA, kdy nejvícebezbarvý diamant se označuje písmenem D a nejvíce zabarvený písmenem Z.

Stupnice barev diamantů

Dřívější stupnice popisovala jednotlivé stupně názvy, které vycházely z názvů tehdy nových nalezišť v Jižní Africe a jsou dodnes známy jako staré názvy – např. River (název poukazuje na to, že v řekách se nacházejí kameny, které mají lepší barvu než ty z komínů sopek), Cape (od mysu dobré naděje).

Diamanty

Diamanty

Diamant je nejtvrdší přírodní minerál. Zároveň jde o jeden z nejcennějších drahokamů. Diamant je krystalická forma uhlíku C. Slovo diamant pochází z řeckého "adámas", což v překadu znamená nezničitelný. Kvalita a hodnota (cena) diamantu se určuje podle tzv. 4C - čistota, barva, brus a hmotnost. Díky svým vlastnostem jsou diamanty odnepaměti opředeny mýty. V dávných dobách lidé věřili v jejich magickou sílu. Panovníci dokonce věřili, že jim diamanty pomáhají dodávat moc a neporazitelnost. Dnes zůstávají symbolem, který nám připomíná vzácné a důležité okamžiky našeho života – zasnoubení, narození, výročí i lásku našich nejbližších. Box "Více": Certifikace (obr. "více") Box "Více": Hmotnost diamantu (obr. "více") Box "Více": Barva diamantu (obr. "více") Box "Více": Čistota diamantu (obr. "více") Box "Více": Brus diamantu (obr. "více") Box "Více": Vznik a těžba (obr. "více")

Více

Naše certifikáty a platební metody

  • heureka.cz
  • puncovniurad.cz
  • payu.cz
  • VISA
  • Master Card
  • hrdantwerp.com
  • igiworldwide.com
  • gia.edu